کسب اطلاعات جدیدی درباره تغییرات دوره ای ستارگان شبیه به خورشید

ستاره شناسان استرالیایی با کمک تلسکوپ اروپایی VLT موفق شدند به اطلاعات جدیدی درباره معمای قدیمی مربوط به ستارگان شبیه به خورشید دست یابند.


به گزارش خبرگزاری مهر ، ستاره شناسان تاکنون اطلاعات دقیقی در خصوص تغییرات عجیب سالانه نور حدود یک سوم ستارگان شبیه به خورشید در دست نداشته اند.  

در دهه های اخیر دانشمندان توضیحات احتمالی بسیاری را در این خصوص ارائه کرده اند اما اکنون ستاره شناسان رصدخانه مانت استروملو در استرالیا با کمک رصدهای تلسکوپ جنوب اروپای VLT  واقع در شیلی به اطلاعات جدیدی رسیده اند که می تواند تا حدود این معمای قدیمی را حل کند.

این محققان در این خصوص اظهار داشتند: "ستاره شناسان در این مورد در تاریکی هستند. ما موفق شدیم یک سری از کامل ترین رصدهای تا به امروز را برای این تغییرات به دست آوریم."

این محققان 30 سال است که به دنبال حل این معما هستند و تاکنون توانسته اند حدود یک سوم از ستارگان شبیه به خورشید را چه در کهکشان راه شیری و چه در سایر کهکشانها رصد کنند. این تحقیقات نشان داد که این ستاره ها در آستانه رسیدن به پایان عمر خود و کمی قبل از تبدیل شدن به کوتوله سفید، کاملا سرخ، سرد و بسیار بزرگ می شوند. در این دوره زمانی به این ستارگان غولهای سرخ نیز می گویند. این ستارگان قدیمی تغییرات دوره ای نور بسیار شدید را در سقف زمانی دو سال نشان می دهند.

این دانشمندان افزودند: "تصور می شود که این تغییرات به سبب پالسهای ستاره ای باشد. با این پالسها ستاره غول پیکر گسترش می یابد و منقبض می شود. به این ترتیب نور آن به صورت متناوب ضعیف و قوی می شود. با وجود این، یک سوم این ستاره ها یک تغییرات دوره ای غیر قابل توضیحی از خود نشان می دهند به طوری که دوره زمانی تغییرات آنها به جای دو سال، پنج سال است."

این ستاره شناسان به منظور کشف منشای این ویژگی ثانویه به مدت دو سال و نیم 58 ستاره را واقع در سحابی بزرگ ماژلان کنترل کردند.

این محققان با کمک طیف نگار با وضوح تصویر بالای FLAMES/GIRAFFE که روی تلسکوپ VLT نصب شده است طیفهایی را به دست آورده و این طیفها را با تصاویری که از تلسکوپهای دیگر تهیه کرده بودند ترکیب کردند و یک مجموعه بسیار ویژه از اطلاعات مربوط به این ستارگان تغییرپذیر را ارائه کردند.

براساس گزارش Universe Today، این اطلاعات با هیچ یک از مدلهایی که تصور می شد سازگاری ندارند و بنابراین می توانند راهی جدید به سوی حل این معما بگشایند.

/ 0 نظر / 37 بازدید