راز متان مریخی در اعماق

نوشته شده توسط جودیس برن

خبرنگار علمی خبرگزاری بی بی سی

 

 Martian surface


متان در روی مریخ، بر اساس داده های اخیر ،  سریعتر از روی زمین تولید و نابود میشود.

دانشمندان در پاریس از یک مدل آب و هوایی کامپیوتری برای سیاره سرخ استفاده کردند تا مشاهدات روی زمین را تخمین بزنند.

آن نشان داد که گاز به طور نا هموار در اتمسفر مریخی پخش شده و با فصول تغییر می یابد.

حضور متان در مریخ گمراه کننده است زیرا متان میتواند  منشاء زندگی یا فعالیت های زمین شناسی – به همراه شرایط آتش فشانی – باشد.

همان طور که در مجله ی طبیعت نوشته شده ، فرانک لفور و فرانکویس فورگات از دانشگاه پیر و ماری کوری پاریس شرح دادند که چگونه با استفاده از یک مدل کامپیوتری آب و هوای مریخی استفاده کردند تا مشاهدات صورت گرفته توسط تیم آمریکایی را نو سازی کنند.

دکتر لفور میگوید که خواص شیمیایی اتمسفر مریخی همچنان یک راز است.

او به خبرگزاری بی بی سی میگوید :" ما دینامیک و شیمی را که از مدل میدانستیم کنار هم قرار دادیم و تلاش کردیم تا آن را با اندازه گیریها تطبیق دهیم تا پخش ناهموار دیده شده از زمین را دوباره تولید کنیم."

"مشکل این است که اگه نور شیمی را همان گونه که در روی زمین میدانستیم ، دخالت دهیم و آن را در مدل به کار بریم سپس دوباره نمیتوانیم مدل را تولید کنیم و این جای تعجب دارد."

"شیمی کنونی که ما میدانیم برای اندازه گیریهای متان مریخ کفایت نمیکند."

"یک اتفاق دیگر هم در حال وقوع است، چیزی که عمر متان را توسط فاکتور 600 کوتاه میکند. بنابراین اگر مشاهدات درست باشد ، باید چیزی بسیار مهم را گم کرده باشیم."

دکتر لفور میگوید که کارها نشان میدهند که اگر متان مریخ به سرعت نابود میشود ، تولید متان با سرعت بیشتری صورت میگیرد.


MSL (Nasa)


اما او بر این نکته پافشاری میکند:" اندازه گیری متان مریخ از روی زمین  یک رقابت واقعی است و ما تنها یک مثال از این توزیع ناهموار داریم."

نتایج مورد استفاده تیم فرانسوی در مجله ی دانش ماه ژانویه به چاپ رسیده است. این نتایج توسط یک تیم آمریکایی صورت گرفته  که از تکنیک طیف بینی فروسرخ در سه تلسکوپ زمینی مختلف که حدود 90% رویه ی سیاره را نشان میدهد ، استفاده شده است.

در سال 2003 ، " آرایش " ماتن شناسایی شد. در یک نقطه ، آرایش ابتدایی متان شامل 19000 تن گاز تخمین زده شد.

دکتر میشل ماما ، مرکز گادرد ناسا برای ستاره شناسی زیستی به خبرگزاری بی بی سی گفت که اساسی است تا بفهمیم متان روی مریخ چگونه نابود میشود و توضیح دهیم چگونه این حجم گاز با این سرعت تولید و نابود میشود.

دکتر ماما مانع یک توضیح زیستی برای این خاصیت نشد اما گفت که ممکن است زمین شناسی به تنهایی سبب باشد.

 

Hebes chasma (Esa)

 

اگر متان توسط فعالیت های زمین شناسی تولید شود ، میتواند هم از آتشفشانهای مریخی فعال و هم توسط یک فرایند به نام   serpentinisation سرچشمه بگیرد.

فرآیند آخر ، در دمای پایین صورت میگیرد. هنگامی که سنگهای غنی شده از olivine معدنی و پیروکسین با آب واکنش میدهد در نهایت متان را آزاد میکند.

دکتر لفور میگوید که اگر اختلاف تائید گردد نشان میدهد که رویه ی مریخی ضد ارگانیک است. اما این به طور جدی مانع احتمال اینکه زندگی یا باقیمانده ی زندگی پیشین در زیر رویه که وضعیت بی خطرتر است، وجود دارد، نمی شود.  

مقرر است ناسا در سال 2011 که یک  جستجوگر با انرژی هسته ای $2.3bn که با نام آزمایشگاه علمی مریخ (همچنین با نام Curiosity )  شناخته میشود به سوی سیاره بفرستد.

در یک سناریوی ممکن ، در سال 2016 آژانسهای فضایی آمریکا و اروپا یک مدارگرد اروپایی به سوی سیاره سرخ میفرستند تا منشاء متان را دنبال کند.

یک شانس پرتاب دیرتر در سال 2018 توسط جستجوگر برون مریخی اروپایی که بر روی راکت اطلس آمریکایی حمل میشود ، صورت میگیرد .

این پیشنهاد اخیرا مورد بحث گزارده شد که برون مریخی  باید توسط جستجوگر کمی کوچکتر در دسته ی ماشین های روح و فرصت که اکنون در رویه ی سیاره قرار دارند ، ملحق شود.

برون مریخی و خانواده کوچکتر آن میتواند توسط مدارگرد در سال 2016 ، هدفی برای شناسایی منشاء متان قرار گیرد.

 

 

منبع : BBC

/ 0 نظر / 26 بازدید