شیرجه دنباله دار به اعماق خورشید

محققان در آزمایشگاه علوم فضایی برکلی دانشگاه کالیفرنیا موفق به ردیابی یک دنباله دار در حالی که به خورشید نزدیک می‌گردید شدند و مکان تقریبی برخورد آن را با خورشید تخمین زدند.

 

سرپرست این  تیم تحقیقاتی، کلیر رفتری، چنین می‌گوید: ما معتقدیم  برای نخستین بار است، که  یک دنباله دار این طور به تاج خورشید نزدیک شده است. گفتنی است که حرکت در نزدیکی سطح خورشید با توجه به روشنایی فوق‌العاده زیاد صفحه خورشیدی بسیار نادر می‌باشد. ظاهراً این دنباله دار، از تاج خورشید به سلامت عبور کرده و در فام سپهر در دمای 000,100 درجه کلوین تبخیر شده است.

محققان موفق به یافتن یک مسیر عبور کوتاه فقط در چند هزار کیلومتری بالای سطح خورشید و در دمای میلیونی تاج خورشید و صد هزار درجه‌ای فام سپهر شدند که چیزی حدود 6 دقیقه دوام داشته.

آنها باتوجهبهدمنسبتاکوتاه (طول تقریبا 3 میلیونکیلومتر)،براینباورندکهایندنباله‌دار حاویعناصرسنگینتریمیباشدکهبهسرعتوسھولتتبخیرنشدهاست. اینموضوعھمچنین می‌تواندتوضیح خوبی برای سلامتآندرعبورازبادھایقدرتمندخورشیدی دردمای بسیار بالاونفوذبهاعماقفام سپهرقبلازتبخیرآنباشد.

 

/ 2 نظر / 36 بازدید
ورود به سایت اهواز تاپ

توجه توجه به دوستداران شبکه فارسی 1 تعدادی عکس زیبا با کیفیت بالا جدید جدید از تاتا بازیگر سریال همسایه ها واقعا عکسهای زیبای هستند http://ahwazst.mihanbb.com/thread-571-lastpost.html

انجمنهای تخصص اهوازتاپ

با سلام خدمت شما بیننده این اطلاعیه انجمنهای تخصصی اهواز تاپ افتتاح گردید مدیریت انجمن در نظر دارد با همکاری شما عزیزان این سایت را با سایت های مطرح هم رتبه نمایید و تمام نیاز های شما را از دنیای مجازی اینترنت بی نیاز سازد پس تعمل نکنید و هرچه سریعتر به انجمن مراجعه کرده و ثبتنام کنید و معرف دیگر دوستانتان باشید منتظر شما هستیم