نام اتاق جدید ایستگاه فضایی را انتخاب کنید

سازمان ناسا به منظور نامگذاری اتاقک جدید ایستگاه فضایی بین المللی به برگزاری همه پرسی اقدام کرده است تا بتواند از میان پیشنهادهای مختلف مناسب ترین نام را انتخاب کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان ناسا طی یک همه پرسی از افراد مختلف در انتخاب نامی برای اتاقک جدید ایستگاه فضایی بین المللی کمک خواست. این اطاقک برجکی است که به منظور فعالیتهای روباتیک در فضا در ایستگاه فضایی نصب خواهد شد.

افراد می توانند با مراجعه به سایت رسمی ناسا از میان چهار پیشنهاد این سازمان یکی را انتخاب کرده و یا نام مورد نظر و پیشنهادی خود را ارائه کنند. تاریخ نهایی ارائه پیشنهادها تا 20 مارچ اعلام شده است.

به گفته ناسا این نام باید دارای روح تحقیقاتی و همکاری بوده و ساختار سنتی نامهای قسمتهای مختلف این ایستگاه را نیز رعایت کند. نام انتخابی در روز 25 آوریل و در پایگاه فضایی کندی اعلام شده و بر روی اتاقک ثبت خواهد شد.

این اتاقک که به بزرگی 8 یخچال بزرگ است می تواند فضای کافی را برای نصب بسیاری از سیستم های حیاتی که در آینده به ایستگاه فضایی افزوده خواهد شد فراهم کند. در عین حال به این اتاقک گنبدی با 7 پنجره اتصال یافته است که فضانوردان با استفاده از این پنجره ها می توانند مناظر زیبایی را از سیاره موطن خود مشاهده کنند.

بر اساس گزارش زی نیوز، به منظور ایجاد موقعیتی مناسب برای رصد و تصویربرداری از زمین، این اتاقک به کارگاهی روباتیک مجهز است که به واسطه آن هر یک از فضانوردان می توانند بازوی روباتیک 17 متری ایستگاه را کنترل کنند. این اتاقک در اواخر سال 2009 به سمت ایستگاه بین المللی فضایی پرتاب خواهد شد.

 

/ 0 نظر / 4 بازدید