کشف جو سیاره داغ خارجی توسط تلسکوپ کپلر

تلسکوپ جدید شکارچی سیارات خارجی ناسا؛کپلر؛ موفق به کشف اتمسفر یک سیاره خارجی گازی عظیم شده است که نشان دهنده امکانات و توانایی عظیم علمی این تلسکوپ است.نتایج این کشف در تاریخ 7آگوست در مجله سانینس منتشر شده است.

 

این یافته ها بر مبنای آنالیز 10روز داده های جمع آوری شده ،قبل از شروع رسمی اقدامات علمی است.تلسکوپ کپلر در 9مارس 2009 از ایستگاه فضایی کپ کارنیوال در فلوریدا به فضا پرتاپ شد.این رصد ها نشان دهنده دقت بسیار زیاد این تلسکوب حتی قبل از تنظیم صحیح آن و نرم افزار های مربوط به آنالیز داده ها است.

 

به گفته جان مورس مدیر ماموریت های علمی وبخش  اختر فیزیک در شعبه اصلی ناسا در واشینگتن:"به عنوان اولین ماموریت کشف سیارات خارجی ناسا،کپلر دورنمایی مهیج و چشمگیر در راستای شکار سیارات گشوده است." .وی افزود:"کشف اتمسفر این سیاره فقط در مدت کوتاه 10 روز و آن هم به عنوان آزمایش نشان می دهد که شکارچی سیارات زنده و آگاه است!".

به گفته تیم کپلر این داده ها نشان می دهد براستی این ماموریت توانایی یافتن سیارات زمین گون درصورتی که حقیقتاً وجود داشته باشند دارد،.کپلر 3.5سال آینده را صرف جستجوی سیاراتی به اندازه زمین خواهد کرد.این جستجو   شامل سیاراتی می شود که در یک منطقه با حرارت ملایم در حال گردش به دور ستارگان هستند و در آنها احتمال یافتن آب است.کپلر این جستجوها را برمبنای اندازه گیری میزان کاهش نور ستارگان به هنگام عبور سیاه از مقابل ستاره مادر می کند.

 

رصدها از سیاره ای به نام HAT-P-7که به هنگام عبور از مقابل ستاره ای در فاصله 10000سال نوری از زمین کشف شده بود، صورت گرفت.سیاره تنها در مدت 2.2 روز چرخش کامل به دور ستاره انجام می دهد و فاصله آن از ستاره مادر 26 برابر کمتر از فاصله زمین نسبت به خورشید است.

 

/ 0 نظر / 23 بازدید