تحقیق بر روی موجودات زنده فضایی

تحقیق بر روی موجودات زنده فضایی / بازگشت پشه از فضا به زمین!

متخصصان علوم فضایی با ارسال گونه ای خاص از پشه به محیط فضا به مدت 18 ماه و بازگرداندن آن به زمین دریافتند که این حشره با توجه به شرایط طاقت فرسا و کشنده خلا و سرما در فضا همچنان زنده بوده و قادر به حرکت دادن پاهای خود است.

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشمندان روسی نتیجه آزمایش خود را بر روی یک حشره در فضا اعلام کردند. این حشره به مدت 18 ماه در فضا به سر برده و پس از بازگشت به زمین زنده بوده و قادر به حرکت دادن دست و پای خود است.

پشه تحت آزمایش طی این دوره هیچ نوع غذایی دریافت نکرده و تحت تاثیر اختلافات شدید حرارتی از منفی 150 درجه تا 60 درجه سلسیوس بوده است. به گفته دانشمندان این پشه به منظور مطالعه و به درخواست موسسه علمی اختلالات  پزشکی و بیولوژیکی در خارج از ایستگاه فضایی بین المللی قرار داده شده است. این موسسه تاثیرات تشعشعات کیهانی را بر روی موجودات زنده مورد بررسی قرار می دهد تا مقاوت آنها را در این شرایط بسنجد.

حشره تحت مطالعه گونه ای خاص از پشه های آفریقایی است که تنها در مناطق مرطوب امکان رشد و نمو دارند. با این حال به دلیل کمبود بارش در آفریقا این حشرات با شرایط خشک این منطقه به خوبی تطبیق یافته اند.

در سال 2007 فضانوردان روسی ایستگاه استوانه ای خاکستری رنگ را که حاوی گونه هایی از سخت پوستان، باکتری ها و این پشه ها بود به خارج از ایستگاه فضایی ارسال کردند. پس از گذشت بیش از یک سال این استوانه به زمین بازگردانده شده و مطالعاتی بر روی آن انجام گرفت. به گفته متخصصان این آزمایش امکان مطالعه بر روی تاثیر شرایط سخت جوی و تشعشعات کیهانی را بر روی موجودات زنده به خوبی فراهم کرده است.

بر اساس گزارش زی نیوز، دانشمندان قصد دارند به منظور مطالعات بیشتر چنین آزمایشی را در قمر فوبوس- یکی از قمرهای مریخ- تکرار کنند تا به این شکل احتمال نجات و بازگشت این جانداران را به صورت دقیق تر مورد ارزیابی قرار دهند.

 منبع : خبرگزاری مهر

/ 0 نظر / 37 بازدید