اسرار جهان اولیه در دل ستاره های کوارکی!

بقایای انفجار یک ابرنواختر نزدیک نوعی ستاره جدید را به ما نشان می دهد. در صورت تایید این فرض "ستاره کوارکی" شناخت تازه ای از نخستین لحظات جهان را به همراه خواهد داشت.

 

در پس انفجار ابرنواخترها٬ سیاهچاله و یا باقی مانده ای چگال به نام ستاره نوترونی بر جای می ماند. هر چند محاسبات جدید احتمال سومی را نیز پیشنهاد می کنند: یک ستاره کوارکی. این ستاره هنگامی شکل می گیرد که فشار به اندازه ی تشکیل یک سیاه چاله افت می کند.

 

اختر شناسان بر این باورند که این ستاره ها پس از مرحله ستاره ی نوترونی شکل می گیرند. هنگامی که فشار درون یک ابرنواختر به شدت افزایش می یابد٬ Image نوترون ها به اجزای سازنده خود٬ کوارک ها٬ متلاشی می شوند. این کوارک ها ستاره ای حتی چگالتر از ستاره های نوترونی را تشکیل می دهند.

 

از آنجایی که در زمان مهبانگ، جهان با یک ماده کوارکی بسیار سوزان (که دمای آن به 1تریلیون درجه سانتی گراد می رسید) پر شده بود، مشاهده یک ستاره کوارکی می تواند نور تازه ای بر آنچه لحظاتی پس از مهبانگ رخ داده است٬ بتاباند. علی رغم این که چندین گروه مدعی یافتن ستاره های کوارکی مورد نظر هستند٬ ولی تا کنون کشف تایید شده ای صورت نگرفته است.

 

اخیرا «کوونگ-سنگ چنگ»(Kwong-Sang Cheng)، از دانشگاه هنگ کنگ و همکارانش شواهدی از یک ستاره ی کوارکی را واقع در ابرنواختری درخشان به نام  SN 1987A -که در زمره نزدیکترین ابرنواخترهای تابه حال مشاهده شده قرار دارد- ارائه کرده اند.

Image 

تولد یک ستاره نوترونی معمولا با یک تک انفجار از نوترینوها همراه است٬ ولی هنگامی که این تیم٬ داده های دو آشکارساز نوترینو (Kamiokande 2در ژاپن و Irvine- Michigan- Brookhaven در ایالات متحده) را مورد بررسی قرار دادند٬ متوجه پرتاب شدن دو انفجار مجزا از SN 1987A شدند. چنگ در این باره می گوید: "تاخیر زمانی قابل ملاحظه ای بین دو انفجار وجود دارد". آنها بر این باورند که انفجار اول به هنگام شکل گیری ستاره نوترونی رخ داده است٬ در حالی که انفجار دوم چندین ثانیه پس از آن با فروپاشی به یک ستاره ی کوارکی آغاز شده است.

 

به اعتقاد «یانگ- فنگ هانگ»(Yong- Feng Haung)، از دانشگاه نانجینگ چین٬ این مدل جالب توجه و منطقی است و می تواند بسیاری از ویژگی های اساسی SN1987A را توضیح دهد.

 

محمد آبادی - ماهنامه نجوم

/ 1 نظر / 22 بازدید
لیلا

سلام وبلاگتون خیلی عالیه خوشحال می شم به منم سربزنید من استفاده کردم مرسی