کانون نجوم راز آسمان

... من نیز گاهی به آسمان نگاه کرده ام



نویسنده : کانون نجوم راز آسمان ; ساعت ٧:۱٩ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/۱٠/۱٢

 نامگذاری سال 2009 به نام سال جهانی نجوم :

بامداد روز 20 دسامبر سال 2007، مجمع عمومی سازمان ملل متحد، قطعنامه شماره 200/62 ، که از سوی ایتالیا به عنوان زادگاه گالیله، برای نامگذاری سال 2009 به نام سال جهانی نجوم ، تقدیم این مجمع شده بود را با اتفاق آرا تصویب کرد. در این قطعنامه رئوس اصلی و دلایل این نامگذاری مطرح شده است. با توجه به اینکه این سند بین‌المللی، چهارچوب فعالیتها و هدف‌گذاریهای عالی در این خصوص را مطرح می‌کند بد نیست قبل از هر برنامه‌ریزی در خصوص این سال این سند را بخوانیم تا فعالیتهایمان را با روح این سند تطبیق دهیم.

 

لوگو بین المللی سال جهانی نجوم

 

درباره سال جهانی نجوم

دورنمای سال جهانی نجوم کمک به شهروندان جهان در راستای بازشناخت موقعیت جهانی‌شان در روز و شب آسمان و در عین حال برانگیختن یک حس شگفتی و کاوش در آنها است.
سال جهانی نجوم که به مناسبت چهارصدمین سالگرد استفاده از تلسکوپ نجومی برای نخستین بار توسط گالیلئو گلیله برگزار می‌شود، یک جشن جهانی نجومی و همکاری اجتماعی و فرهنگی خواهد بود.
هدف اصلی این برنامه جلب توجه جهانیان، بخصوص جوانترها، به نجوم و دیگر علوم با شعار “جهان، از آن تو تا بکاوی” است.
فعالیتهای سال جهانی نجوم در سطوح مختلف جهانی، بویژه سطوح ملی و محلی، انجام می‌شوند.
گروه‌های ملی در هر کشور برای آماده سازی فعالیتهای سال ۲۰۰۹ تشکیل شده اند که این گروه‌ها روابط پایداری بین منجمان حرفه و آماتور، مراکز ملی و دانشجویان ایجاد می‌کنند.
اهداف و ارزیابی
اهداف اصلی پروژه سال جهانی نجوم عبارتند از:
» افزایش سطح علمی افراد
» بالا بردن گسترده سطح دسترسی به یافته‌ها و دانش جدید و آزمایشهای رصدی
» قدرتمندتر کردن ارتباطات نجومی و منجمان در کشورهای جهان
» پشتیبانی و حمایت از تحصیل علمی رسمی و غیر رسمی
» فراهم نمودن تصویری جدید از دانش و دانشمندان
» ساده سازی شبکه های جدید و تقویت شبکه های موجود
» تقویت نمایی از تعادل جنسی دانشمندان در همه‌ی مراحل و ارائه مشارکت بیشتر توسط اقلیتهای به نمایش درآمده در حرفه های مهندسی و علمی
» ارتقای مراقبت و محافظت از میراث طبیعی آسمانهای تاریک در مناطقی همچون پارکهای ملی، سایتهای رصدی و کویرها

سال جهانی نجوم توسط تجزیه تحلیلهای کمّی و کیفی از چگونگی نیل به هر هدف ،همانطور که در صدها فعالیت ملی، منطقه‌ای و جهانی اجرا می‌شود، ارزیابی خواهد شد. اطلاعات توسط پرسشگران آنلاین پس از پایان هر فعالیت جمع آوری میشود و دبیرخانه سال نجوم ارزیابی ها را هماهنگ می‌کند.

وب سایت سال جهانی نجوم ایران : http://www.iya2009.ir

وب سایت سال جهانی نجوم : http://www.astronomy2009.org

 




کلمات کلیدی :اطلاعیه