کانون نجوم راز آسمان

... من نیز گاهی به آسمان نگاه کرده امنویسنده : کانون نجوم راز آسمان ; ساعت ۸:٤٠ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/۱۱/٧

سیاره سرخ فام مریخ، که الهه جنگ در یونان باستان خوانده می شد، در شامگاه 7 بهمن با قرار گرفتن در وضعیت مقارنه به 99 میلیون کیلومتری از زمین و 247 میلیون کیلومتری از خورشید می رسد و فرصت مناسبی برای مشاهده آن با ابزارهای رصدی فراهم می شود.

 

http://mars9.jpl.nasa.gov/images/MarsOpposition20072-br.jpg

 

  یکی از بهترین راه ها برای مشاهده سطح مریخ استفاده از ابزارهایی است که بزرگنمایی زیادی دارند. با این روش می توان نقشه ای از نواحی تاریک و روشن سطح این سیاره را ترسیم نمود.

منبع astronomy.com   
کلمات کلیدی :رخدادهای نجومی