کانون نجوم راز آسمان

... من نیز گاهی به آسمان نگاه کرده امنویسنده : کانون نجوم راز آسمان ; ساعت ۱٢:۱۳ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/۸/٢۳

جلسه سوم کانون نجوم ، روز 2 شنبه 27 آبان 1387  ( زنگهای تفریح اول و دوم ) در آزمایشگاه فیزیک برگزار می شود.

در این جلسه مطالب گردآوری شده توسط دانش آموزان را بررسی و طبقه بندی خواهیم کرد.
کلمات کلیدی :اطلاعیه